Mesečni eventi

Vodstvo in odbori društva


           
  U P R A V N I   O D B O R  T V D     P A R T I Z A N    Ž I R O V N I C A    2 0 1 5 – 2 0 1 9 
  Funkcija v UO Priimek in Ime e-mail GSM  
1 Predsednik Koselj Jani jani.koselj3@gmail.com 031 653 226  
2 Podpredsednik Starič Andraž andraz.staric@gmail.com 040 473 909  
3 Podpredsednik Samo Mekina samo.mekina@gmail.com 041 676 827  
4 Tajnica Verovšek Meta      
5 Blagajničarka Dežman Maja      
6 Član Marinšek Sašo      
7 Član Koselj Anton      
8 Član Sikošek Boštjan      
9 Član Kosmač Miha      
10 Član Brojan Jana      
11 Član Dolenc Rok      
           
  Sekretar društva Ošljak Aleš aosljak@gmail.com  031 319 883  
           
  NADZORNI ODBOR   e-mail GSM  
  Predsednik Mekina Uroš umekina@gmail.com 041 418 428  
  član Jan Damjan      
  član Zupan Toni      
           
  Nadomestni člani NO   e-mail GSM  
    Černe Blaž      
    Marinšek Jana      
    Vovčak Tibor      
           
  DISCIPLINSKA KOMISIJA   e-mail GSM  
  Predsednik Ipavec Denis denis.ipavec@gmail.com 041 874 593  
  član Špec Gašper      
  član Grabnar Mitja      
           
           
           
  GOSPODARSKI ODBOR   e-mail GSM  
  Vodja GO Starič Andraž andraz.staric@gmail.com 040 473 909  
  Gospodar doma Starič Andraž      
  Investicije Starič Andraž      
  Gospodar teptalca Mekina Samo      
  Gospodar teniških igrišč        
  Gospodar kombijev Mežnarec Dane      
  Vzdrževalec doma Mežnarec Dane      
           
  REKREACIJSKI PARK ZAVRŠNICA e-mail GSM  
  Vodja RPZ Koselj Anton aw@g-kabel.si 041 784 081  
  Namestnik vodja RPZ Mekina Samo      
  Vzdrževalec RPZ Vovčak Jurček      
           
           
  ODBOJKA   e-mail GSM  
  Predsednik OK Dolenc Rok rokdolenc@hotmail.com 040 328 738  
  Pomočnik predsednika Grabnar Mitja      
  član        
  član        
  sekretar Ošljak Aleš aosljak@gmail.com  031 319 883  
           
  Vadba predšolski, organizacija RD za otroke e-mail GSM  
  Vodja Peternel Nik nik_peternel@hotmail.com  040 206 390  
  vaditelj, animator Rajgelj Timotej timy.rajgelj@gmail.com    
  vaditeljica, animatorka Čebašek Ana cebasek.ana@gmail.com    
           
  Gimnastika   e-mail GSM  
  Vodja Vovčak Uroš uros.vovcak@gmail.com 031 378 738  
  pomočnik Ošljak Aleš aosljak@gmail.com  031 319 883  
  pomočnik Koselj Jani jani.koselj3@gmail.com 031 653 226  
  trener Mesarič Leon mesaric.leon@gmail.com 070 876 458  
  trener Venco Zašev venco.zasev@gmail.com    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  OSNOVNI PODATKI DRUŠTVA      
           
  Naslov: DRUŠTVO TVD PARTIZAN ŽIROVNICA    
    Žirovnica 63      
    4274 ŽIROVNICA      
           
  Zakoniti zastopnik: predsednik JANI KOSELJ    
    Gsm:  031 653 226    
    e-mail:  jani.koselj3@gmail.com    
           
  davčna številka:  66025788      
  matična številka:  5209650      
           
  št. računa: SI56 1010 0004 3543 780  Banka KOPER d.d.    
    SI56 0700 0000 1577 213  Gorenjska banka d.d.