Zadnje objave
Mesečni eventi

Vodstvo in odbori društva

         
U P R A V N I   O D B O R  T V D     P A R T I Z A N    Ž I R O V N I C A    2 0 1 5 – 2 0 1 9
  Funkcija v UO Priimek in Ime e-mail GSM
1 Predsednik KOselj Jani jani.koselj3@gmail.com 031 653 226
2 Podpredsednik Starič Andraž  andraz.starič@gmail.com 040 473 909
3 Podpredsednik Samo Mekina samo.mekina@gmail.com 041 676 827
4 Tajnica Verovšek Meta    
5 Blagajničarka Dežman Maja    
6 Član Marinšek Sašo    
7 Član Koselj Anton    
8 Član Sikošek Boštjan    
9 Član Kosmač Miha    
10 Član Brojan Jana    
11 Član Dolenc Rok    
12 Član Dolar Sandi    
13 Član Ipavec Denis    
         
  Sekretar društva Ošljak Aleš aosljak@gmail.com 031 319 883
         
  NADZORNI ODBOR   e-mail GSM
  Predsednik Mekina Uroš umekina@gmail.com 041 418 428
  član Jan Damjan    
  član Zupan Toni    
         
  Nadomestni člani NO   e-mail GSM
    Černe Blaž    
    Marinšek Jana    
    Vovčak Tibor    
         
  DISCIPLINSKA KOMISIJA   e-mail GSM
  Predsednik Rajgelj Timotej timy.rajgelj@gmail.com 041 489 490
  član Špec Gašper    
  član Grabnar Mitja    
         
         
         
  GOSPODARSKI ODBOR   e-mail GSM
  Vodja GO Starič Andraž andraz.staric@gmail.com 040 473 909
  Gospodar doma Starič Andraž    
  Investicije Starič Andraž    
  Gospodar teptalca Mekina Samo    
  Gospodar teniških igrišč      
  Gospodar kombijev Mežnarec Dane    
  Vzdrževalec doma Mežnarec Dane    
         
  REKREACIJSKI PARK ZAVRŠNICA e-mail GSM
  Vodja RPZ Koselj Anton aw@g-kabel.si 041 784 081
  Namestnik vodja RPZ Mekina Samo    
  Vzdrževalec RPZ Vovčak Jurček    
         
         
  ODBOJKA   e-mail GSM
  Predsednik OK Dolenc Rok rokdolenc@hotmail.com 040 328 738
  Pomočnik predsednika Grabnar Mitja    
  član      
  član      
  sekretar Ošljak Aleš aosljak@gmail.com 031 319 883
         
  VADBA PREDŠOLSKIH, ORGANIZACIJA RD ZA OTROKE e-mail GSM
  Vodja Rajgelj Timotej timy.rajgelj@gmail.com 041 489 490
  vaditelj, animator Peternel Nik nik_peternel@gmail.com 040 206 390
  vaditeljica, animatorka Tavčar Špela    
  vaditeljica,animatorka Tavčar Sabina    
  vaditeljica,animatorka Cotelj Katja    
         
  Gimnastika   e-mail GSM
  Vodja Vovčak Uroš uros.vovcak@gmail.com 031 378 738
  pomočnik Ošljak Aleš aosljak@gmail.com 031 319 883
  pomočnik Koselj Jani jani.koselj3@gmail.com 031 653 226
  trener Venco Zašev venco.zasev@gmail.com  
         
         
         
         
  OSNOVNI PODATKI DRUŠTVA    
         
  Naslov: DRUŠTVO TVD PARTIZAN ŽIROVNICA  
    Žirovnica 63    
    4274 ŽIROVNICA    
         
  Zakoniti zastopnik: predsednik JANI KOSELJ  
    Gsm: 031 653 226  
    e-mail: jani.koselj3@gmail.com  
         
  davčna številka: 66025788    
  matična številka: 5209650    
         
  št. računa: SI56 1010 0004 3543 780  Banka KOPER d.d.  
    SI56 0700 0000 1577 213  Gorenjska banka d.d.