Zadnje objave
Mesečni eventi

Hišni red, pravila

 

HIŠNI RED UPORABE PROSTOROV TVD PARTIZAN ŽIROVNICA

 

1

 

 V telovadnici je dovoljeno izvajanje sledečih športnih panog:

Košarka,odbojka,badminton, mali nogomet,namizni tenis,dvoranski hokej(z žogico), in splošna vadba.

Morebitno izvajanje drugih športnih aktivnosti je potrebno predhodno dogovoriti z podpredsednikom drušva in hišnikom.

 

 

2.

 

Vsi uporabniki prostorov doma so dolžni upoštevati hišni in požarni red,urnik uporabe prostorov ter ostala navodila,ki so izobešena na oglasni deski

 

3.

 

Vhod v garderobo oz.v telovadnico se odpre 15.min.pred pričetkom zapre pa 30 min. po zaključku vadbe,ki je predvidena po urniku.

4.

 

 Vstop v telovadnico in prostor za igranje namiznega tenisa je dovoljen samo v športni opremi za notranje prostore.Prepovedani so »treking«copati.

5.

 

 Za red in disciplino v telovadnici in ostalih prostorih je odgovoren vodja skupine.

.

6.

 

Uporabniki prostorov doma so se dolžni ravnati po načelu dobrega gospodarja.Vso dejavnost v domu je potrebno izvajati tako,da ne bo prihajalo do poškodb opreme,smotrno uporabljati sanitarne prostore.

Skrbeti je potrebno:

                             -za zapiranje vrat predvsem v zimskem času,

                             -osvetlitev v dvorani prilagoditi potrebam,

                             -prezračevanje dvorane in garderob izvajati po končani vadbi,

                            -ne spreminjati nastavitev odprtja regulirnih ventilov cenralnega ogrevanja,

                            -smotrno uporabljati hladno in toplo vodo,

                           -po končani zadnji vadbi pogasiti vse luči

 

7.

 

Prepovedano je samovoljno reguliranje plinske peči centralnega ogrevanja in ogrevanja dvorane.

8.

 

 Morebitne poškodbe opreme in inventarja je potrebno takoj javiti hišniku  osebno ali na telefon št.041 584 035.

9.

 

V telovadnici in prostoru za namizni tenis je dovoljena uporaba opreme in rekvizitov,ki so predhodno dogovorjeni  s strani upravnega odbora društva./nogomet se lahko igra s« počasnimi žogami«…

10.

 

Kajenje oz.kakršna koli uporaba odprtega ognja in alkohola v prostorih doma ni dovoljena.

11.

 

Vsaka skupina zaključi z vadbo oz.treningom 5.minut pred pričetkom vadbe oz.treninga naslednje skupine.

12.

 

Morebitno občasno uporabo telovadnice oz.prostora za namizni tenis je treba dogovoriti z hišnikom oz.podpredsednikom društva

13.

 

Vsakdo uporablja opremo in rekvizite v telovadnici in prostoru za igranje namiznega tenisa na lastno odgovornost.

14.

 

Skupine,ki redno uporabljajo društvene prostore poravnajo uporabnino le-teh vnaprej v času uradnih ur,ki so vsak prvi in tretji torek v mesecu v društveni pisarni.Uporabnina za občasno uporabo društvenih prostorov se poravna pred pričetkom uporabe hišniku.

 

15.

 

Hišni red z urnikom za uporabo prostorov društva je potrdil upravni odbor društva dne29.1.2004 in velja do preklica.

UO društva si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev hišnega reda ter urnika.

 

 

 

 

 

 

Žirovnica,20.2.2004                                                                        Predsednik:

                                                                                                        Ciril Dolar