Zadnje objave
Mesečni eventi

Gimnastika

Gimnastika je ena od športnih panog, s katero lahko mnogostransko vplivamo na človeka. Pomemben je njen vpliv na človekov gibalni razvoj, od posameznika zahteva samodisciplino, vztrajnost in smisel za delo v skupini. Pomembno vpliva na človekove gibalne sposobnosti, posebej še na koordinacijo gibanja telesa, moč in gibljivost. Z izbranimi vajami in prvinami gimnastike vplivamo na moč v vseh pojavnih oblikah: 

- na eksplozivno moč vplivamo s skoki, preskoki in naskoki na orodje); 

- na repetitivno moč vplivamo z večkratno ponovitvijo prvin pri vadbi ali v tekmovalni sestavi; 

- na statično moč vplivamo z držami v različnih položajih. 

Po drugi (topološki) delitvi vplivamo na: 

- moč mišic rok in ramenskega obroča predvsem z vajami na bradlji, drogu, krogih, pa tudi z vsemi akrobatskimi prvinami, kjer izvajamo oporo na rokah, in preskoki čez orodje; 

- moč mišic nog vplivamo z odrivi in doskoki pri akrobatskih prvinah, naskoki in seskoki z orodja ter preskoki. Skoraj vse prvine pa krepijo mišice trupa. Za izvedbo prvin je potrebna precejšnja gibljivost, pri ritmični gimnastika celo izjemna. Z vsemi prvinami pomembno vplivamo na koordinacijo gibanja vsega telesa (predvsem na orientacijo v prostoru, pri dekletih pa z vadbo na parterju, ritmično gimnastiko in aerobiko tudi na pa usklajenost gibov z glasbeno spremljavo). 

Danes ima beseda gimnastika dvojni pomen: 

1. pomeni poimenovanje tekmovalnih športov, združenih v Mednarodno gimnastično zvezo (kratica – FIG: Federation Internationale Gymnastique): 

- športna gimnastika (moška in ženska), 

- ritmična gimnastika, 

- športna akrobatika, 

- športna aerobika, 

- splošna gimnastika (ali gimnastika za vse), 

- skoki z male prožne ponjave, 

- skoki na veliki prožni ponjavi; 

2. pomeni sistem izbranih gimnastičnih vaj (to so smotrno sestavljene gibalne naloge; njihov glavni namen je z natančnim izpolnjevanjem časovnih in prostorskih elementov gibanja doseči želen lokalni vpliv na človekov gibalni sistem). Športna gimnastika se deli na žensko in moško športno gimnastiko. Ženske tekmujejo na štirih, moški pa na šestih različnih orodjih.

Na orodjih tekmovalci in tekmovalke prikažejo različne sestave. Ocenjuje jih sodniška komisija, ki izračuna vrednost sestave in odbitke za napake v sestavi. Napake delimo na tehnične (napake pri tehniki izvedbe prvin) estetske (napake pri drži telesa, nog, rok, glave, stopal…) in kompozicijske (napake pri izboru in povezovanju prvin v sestavi). Sodniki morajo pri vrednotenju in ocenjevanju sestav upoštevati veljaven tekmovalni pravilnik, ki vsebuje zelo natančna navodila o sojenju. Posamezni sodnik ocenjuje na pet stotink točke natančno (to pomeni: 0.05 točke natančno). Najvišja možna ocena, ki jo lahko tekmovalec oziroma tekmovalka prejme za svoj nastop na posameznem orodju, je 10.00 točk. Gotovo se spomnite, da ste se pri matematiki učili o koordinatnem sistemu (x, y in z os). Vsak prostor, tudi tega, v katerem izvajamo gimnastične prvine, lahko določimo s koordinatnim sistemom. Prvine v športni gimnastiki lahko izvajamo okoli treh različnih osi: 

- čelne (to je x os; okoli katere delamo prevale, premete in salta naprej ali nazaj); 

- vzdolžne (to je y os; okoli nje delamo različne obrate na obeh ali eni nogi); 

- globinske (to je z os; okoli nje delamo npr. premet v stran, ki mu po domače rečete kolo). 

Težje gimnastične prvine lahko delamo hkrati okoli več osi, najpogosteje okoli čelne in vzdolžne.