Zadnje objave
Mesečni eventi

Prireditveni prostor Zavrh

Prireditveni prostor Zavrh je v prelepi dolini Završnice, ob akumulacijskem jezeru prve javne hidroelektrarne v Sloveniji. Opremljen je z nadstrešnico, vodo, elektriko, wc-jem. Na voljo je od maja do oktobra za organizacijo prireditev, srečanj, rekreativnih in športnih tekmovanj ter piknikov. Za najem pokličite Samo Mekina – 041 676 827 ali 040 896 491 Bar Zavrh. Pravilnik o uporabi prireditvenega prostora

  • Prireditveni prostor ob akomulacijskem jezeru in prostor ob nogometnem igrišču v Zavrhu ima v upravljanju TVD Partizan Žirovnica(v nadaljevanju:upravljalec).
  • Na podlagi ustne oz.pisne vloge prosilca se izda dovoljenje za uporabo prireditvenega Prostora oz.prostora ob nogometnem igrišču.
  • V kolikor bi se na prireditvenem prostoru izvajala javna prireditev mora najemnik predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje na Upravni enoti Jesenice.
  • Ključe od prireditvenega prostora(vhodna rampa,voda,elektrika) oz. od vhodne rampe prostora ob nogometnem igrišču prevzame najemnik od upravljalca na dan koriščenja prostora.Na prireditvenem prostoru od predstavnika upravljalca prevzame tudi ustrezno število klopi in stojnic.Ob prevzemu ključev tudi poravna določen znesek za uporabo prireditvenega prostora.Možnost plačila je tudi po predhodnem izdanem računu na transakcijski račun TVD Partizan Žirovnica.
  • Za uporabnike prireditvenega prostora je postavljen tudi kemični WC in vodovodni priključek.Voda je pitna.
  • V električni omarici je možno uporabljati tudi električni priključek 380/220 V in stikalo za osvetlitev prostora.
  • Najemnik odgovarja za požarno varnost na prireditvenem prostoru in je predhodno seznanjen z izvlečkom požarnega reda.Kurjenje je dovoljeno v kolikor je kurišče predpisano urejeno in to le na zato predvidenem mestu.V času razglašene povečane požarne ogroženosti v naravnem okolju je kakršna koli uporaba odprtega ognja na prireditvenem prostoru prepovedana.
  • Izvajanje dejavnosti,ki prekoračuje hrup v naravnem okolju (vpitje,glasba)ni dovoljeno.
  • Po zaključku uporabe prireditvenega prostora mora najemnik očistiti prostor,odpadke , odložiti v kontejner,zakleniti el.omarico,jašek za vodo in vhodno rampo in ključe vrniti predstavniku upravljalca.Za morebitno povzročeno škodo na prireditvenem prostoru je odgovoren najemnik prostora.
  • S podpisom tega pravilnika predstavnik najemnika oz.organizatorja prireditve prevzame odgovornost za varno uporabo električne omarice,prireditvenega prostora v celoti in je odgovoren tudi za splošen red in varnost za čas najema.